Hvordan fungerer finne-regulerings systemet? 

Finne og finne-box er bygget sammen til en enhed, der er skruet fast i en brønd i bunden af kajakkens agterende. Finnen bliver automatisk trykket ud af boxen af en fjeder. Når finnen skal op i boxen igen, trækker kajak-roeren finnen op med et snoretræk. Snoretrækket aktiveres med en regulerings-knap fremme ved cockpittet. 

Denne lille manual viser, hvordan du let kan udskifte dele i finne-regulerings systemet, ifald noget skulle gå i stykker.


Navne på de forskellige ting der bliver nævnt + det værktøj du skal bruge.

s

1. Læg kajakken stabilt på siden, så finne-justerings-boxen vender op.

d

2. Tryk finnen ind i finne-kisten og hold den inde med tape.

d

3. Fjern de 4 skruer, som holder justerings-boxen fast.

d

4. Fjern justerings-boxens låg/krave.

d

5. Vend regulerings-knappen, så du ser den fra ”bunden”. Fjern evt. lim og træk snoren ud af regulerings-knappen. Klip snoren over (eller løs knuderne op) og fjern kabelklemmen.

d 

6. Fjern tapen, der holder finnen inde i finne-kisten. Fjern finne-kistens 2 skruer.

 2

7. Løft (med alm. skruetrækker) bageste del af finne-kisten lidt fri og lirk forsigtigt kisten op.

1

8. Læg finne-/finne-kiste enheden på en kasse el. lign. tæt ved kajakken. Fjern snoren fra finne-/finne-kiste enheden. Hvis finne-/finne-kiste enheden skal skiftes, lægger du den nye enhed på kassen.

s 

9. Let på justerings-boxen og før den nye snor ind gennem åbningen i boxens højre side og og videre ind i det sorte yderkabel, der stikker frem i åbningens højre side.

1

10. Før snoren (minus 10-20 cm) ind i yderkablet. Hvis snoren går fast, skal den blot roteres lidt, hvorpå den glider frem gennem kablet igen. Sæt Justerings-boxen på plads og sørg for (f. eks. med en løkke), at resten af snoren ikke forsvinder ind i kablet.

1 

11. Tilbage ved finne-/finne-kiste enheden fører du snoren ind i kisten (”A”), videre ind gennem det lille hul i finnen (”B”) og ud ad det store hul i finnen ("C”). Slå en knude på snoren, og mens du trækker i den anden ende af snoren fremme ved justerings-boxen, lemper du forsigtigt finne-/finne-kiste enheden på plads i kajakken.

1

 12. Tryk finnen ned i kisten og tape den fast. Sæt de 2 skruer i finne-kisten og skru dem i (start med den forreste skrue).
Obs.: Pas på ikke at ødelægge gevindene ved  at sætte skruerne skævt i. Hvis skruerne går stramt, kan det være tegn på, at hullerne i finne-kisten og de indstøbte møtrikker i kajakken ikke er 100% præcist ud for hinanden. Det mulige problem fikses hurtigt ved at gøre hullerne i finne-kisten en anelse ovale (i "længderetningen") med en spids kniv eller et bor.

1

13. Stram snoren op fremme ved justerings-boxen. Ca. 5 cm fra justerings-boxens forreste afgrænsning slår du en knude (sørg for, at snoren er strammet op, når du måler). Træk kabelklemmen på snoren og klem den fast med en tang.

1 

14. Tryk knude og kabelklemme ind i regulerings-knappen, slå en knude på venstre side af knappen, kort snoren af og smelt enden. OBS: Regulerings-knappen har 2 ”slidser"; den snævreste slids skal vende agterud/mod højre.

1

15. Vend regulerings-knappen rigtigt og skru justerings-boxens låg/krave fast, så ”bulen” i låget/kraven vender bagud/til højre. Fjern tapen, der holder finnen inde i finne-boxen.

2

 16. Skub regulerings-knappen helt bagud og tjek, at finnen ikke bli'r for lodret. Man må ikke kunne se en sprække mellem finnen og finne-boxen eller kunne se hullet med snoren i finnen. Kan man det, strammes snoren op ved at flytte lidt på knuderne fremme ved regulerings-knappen.

1